4 روش پرایمینگ پمپ آب سانتریفیوژ

(پرایمینگ پمپ یا شارژ پمپ یا راه اندازی اولیه پمپ آب کشاورزی)

 

فهرست محتویات

1.انواع روش های پرایمینگ پمپ آب سانتریفیوژ کشاورزی

2.معنای سلف پرایم یا سلف پرایمینگ چیست؟

3.پمپ سلف پرایم چطور عمل می کند؟

4.چرا پمپ آب سانتریفیوژ سلف پرایم نیست؟

 

مقدمه

موضوع راه اندازی پمپ آب بسیار مهم است و لازم از پیش از نصب موتور پمپ آب به نکات مهم و ضروری عملکردی آن مسلط باشید. اگر پمپ آب در محلی زیر سطح سیالی که باید پمپ شود نصب شود، به دلیل وجود نیروی جاذبه و فشار هوا، محفظه ی پمپ آب قطعا از مایع سیال یا آب پر است و هوا در مجاری مکش پمپ وجود ندارد. بنابراین پمپ آب به راحتی می تواند کار پمپ کردن آب را شروع کند.

اما در بسیاری کاربردها و محل هایی که باید پمپ کردن آب انجام شود شرایط به حالت ایده آل ذکر شده نیست. در واقع باید پمپ آب را در محلی بالاتر از سطح آبی که قرار است پمپ شود نصب کنیم. برای مثال باید آب را از رودخانه به مخزنی در ارتفاع بالاتر پمپ کنیم. در این حالت، هنگام راه اندازی موتور پمپ آب، تمام محفظه پمپ و خط مکش پر از هوا است. پیش از این که بتوانیم آب را پمپ کنیم باید این هوا تخلیه شود. اما خارج کردن این هوا از مجاری پمپ ساده نیست و یک چالش است. زمانی که پمپ آب سانتریفیوژ با هوا پر می شود در واقع توسط هوا مسدود شده است. پمپ کردن هوا از داخل این نوع پمپ بسیار سخت تر و مشکل تر از پمپ کردن آب است. بنابراین، زمانی که پمپ هوا می گیرد پمپ کردن آب غیر ممکن خواهد شد.

برای گرفتن هوا در ابتدای شروع کار پمپ سانتریفیوژ روش های مختلفی وجود دارد که در این مقاله بررسی کنیم. پیشنهاد من این است که سایر مقالات مرتبط با پمپ آب سانتریفیوژ را هم در سایت شرکت سبزکوش نگین مطالعه کنید.

 

3 گام کلیدی در راه اندازی موتور پمپ آب کشاورزی (نکات فنی تخصصی شروع به کار پمپ آب)

 مقاله سه گام کلیدی برای اه اندازی پمپ آب

انتخاب موتور پمپ آب کشاورزی (با کیفیت بالا و قیمت مناسب)

انتخاب پمپ آب کشاورزی

 

انواع روش های پرایمینگ پمپ آب سانتریفیوژ کشاورزی

به طور کلی 4 روش برای راه اندازی پمپ یا شارژی اولیه پمپ یا پرایمنیگ پمپ وجود دارد. هدف از اجرای این عملیات خارج کردن هوای داخل سیستم پمپاژ است که مانع از پمپ سیال و منجر به داغ شدن پمپ در اثر کارکردن بدون سیال می شود. داغ شدن اجزا منجر به آسیب پمپ می‌شود بنابراین پمپ گریز از مرکز هر گز نباید بدون پرایمینگ کار کنند.

 centrifugal pump main parts +اجزای اصلی پمپ گزیر از مرکز

تصویر 1 : اجزای سیستم پمپ گریز از مرکز/سانتریفیوژ

1-پرایمینگ دستی

در پرایمینگ دستی با استفاده از یک قیف متصل به لوله تخلیه عملیات پرایمینگ پمپ انجام می شود. بدین وسیله آب به صورت دستی وارد محفظه پمپ می شود و هوا از طریق شیر تخلیه هوای بالای محفظه از سیستم خارج می گردد. زمانی که شیر تخلیه هوا بسته شود به معنای آن است که پمپ با آب کاملا پر شده است.

 manual priming in centrifugal pump+پرایمینگ دستی پمپ آب سانتریفیوژ

تصویر 2 : پرایمینگ دستی پمپ آب گریز از مرکز

2-پرایمینگ با پمپ خلا

در روش دوم پرایمینگ پمپ گریز از مرکز، با استفاده از یک پمپ خلاء هوای داخل سیستم را تخلیه می‌کنیم. مطابق تصویر 3، این پمپ خلاء کوچک را در مسیر لوله تخلیه نصب می کنیم. ایجاد خلاء توسط پمپ سبب ورود آب به داخل سیستم پمپ می شود و عملیات پمپاژ آب را اجرا می کند.

 pump priming with vacuum pump+پرایمینگ پمپ آب با استفاده از پمپ خلا

تصویر 3 : پرایمینگ پمپ آب سانتریفیوژ با استفاده از پمپ خلاء

3-پرایمینگ با جت پمپ

در روش پرایمینگ با پمپ جتی یا جت پمپ، آب داخل مخزن مقصد از طریق یک لوله ی واسط به لوله مکش می‌تواند جریان یابد. یک نازل در لوله مکش و همسطح سطح مخزن یا منبع قرار دارد که فشار آن از فشار اتمسفر کمتر است. بنابراین مکش آب را از منبع آب ممکن میسازد. جت پمپ معمولا داخل لوله مکش پمپ آب سانتریفیوژ و نزدید سطح منبع آب قرار داده می شود.

 priming with jet pump + پرایمینگ پمپ آب با استفاده از پمپ جتی

تصویر 4 : پرایمینگ پمپ آب گریز از مرکز با استفاده از جت پمپ

4-پرایمینگ با جداکننده

جدا کننده وظیفه جدا کردن آب و هوا از یک دیگر را دارد. مطابق تصویر 5، یک جدا کننده در ابتدای لوله تخلیه نصب می‌شود. از سمت ورودی محفظه پمپ گریز از مرکز نیز یک زانویی در طراحی لوله مکش باید اضافه شود. خاصیت این زانویی در آن است که همواره پر از آب است و داخل محفظه پمپ را نیز همیشه پر از آب نگه می‌دارد. وقتی پروانه پمپ می‌چرخد مادامی که هوای داخل جدا کننده کاملا خارج نشده است آب به داخل محفظه پمپ باز می‌گردد با پر شدن کامل جداکننده از آب عملیات پرایمینگ پمپ آب به پایان می‌رسد.

 pump priming with separator+پرایمینگ پمپ با استفاده از جداکننده

تصویر 5 : پرایمینگ پمپ آب گریز از مرکز با استفاده از جداکننده

معنای سلف پرایم یا سلف پرایمینگ چیست؟

این اصطلاح به معنی آن است که پمپ آب سانتریفیوژ می تواند آب و هوا را ترکیب کند و یک وضعیت راه اندازی خودکار دارد. دسته ای از پمپ های صنعتی قابلیت ایجاد خلا و مکش اولیه برای ورود سیال مایع به داخل پمپ را دارند در نتیجه بحث پرایمینگ یا شارژ و راه اندازی اولیه پمپ برایشان مطرح نیست. این پمپ ها از نوع پیستونی هستند هد مکش بالایی را فراهم می کنند. علاوه بر پمپ های پیستونی، پمپ های دیافراگمی هم از انواع پمپ های سلف پرایم محسوب می‌شوند.

پمپ سلف پرایم چطور عمل می کند؟

در هنگام راه اندازی پمپ ها، هوا در محفظه و مجاری پمپ وجود دارد. در پمپی که قابلیت سلف پرایم دارد آب و هوا مخلوط می شوند و هر دو با هم طی عملیات گریز از مرکز به مخزن آب پمپ و منتقل می شوند. هوا تمایل دارد به سمت بالا برود و آب به طور عکس تمایل به سمت پایین دارد. با توجه به این دو خصوصیت متضاد آب بدون هوا سنگین تر از آب پر از هواست در نتیجه در اثر جاذبه آب به محفظه پمپ بر میگردد تا برای مخلوط شدن با هوا در خط مکش آماده شود. این حالت سلف پرایم یا خود راه اندازی پمپ تا زمانی ادامه می‌یابد که تمام هوا از سیستم خارج شود و خلاء در مسیر مکش پدید آید، فشار اتمسفری در نهایت سبب می شود تا آب بالا بیاید و در مجاورت با پروانه پمپ عملیات پمپاژ آب اجرا شود.

گردش و چرخش آب درون پمپ تا زمانی که هوا به طور کامل تخلیه گردد ادامه خواهد داشت و تنها با خروج کامل هوا این حالت متوقف می شود. در هر بار راه اندازی دستگاه، پمپ آب قادر است یک بار دیگر هم هوا و آب را در محفظه مخلوط کند تا یک مخلوط قابل پمپ ایجاد کند تا زمانی که تمام هوا از سیستم خارج گردد و خلاء شکل بگیرد.

اگر برای مدتی از پمپ استفاده نشده است بهتر است که بدنه پمپ را از جهت وجود یا عدم وجود نشتی بررسی نمایید.

 

چرا پمپ آب سانتریفیوژ سلف پرایم نیست؟

شاید این سئوال برای شما پیش بیاید که آیا می‌شود یک پمپ سانتریفیوژ از نوع سلف پرایم داشت؟ جواب خیر است چون آب بندی بین دو طرف مکش و تخلیه در پمپ های آب سانتریفیوژ به اندازه پمپ های پیستونی و دیافراگمی قوی نیست، بنابراین این نوع از پمپ های آب قادر به اجرای عملیات سلف پرایم در شروع کار خود نیستند. معنای عدم وجود آببندی بین دو طرف مکش و تخلیه آن است که پمپ های گریز از مرکز در کار با گازها بی اثر هستند و بنابراین تا زمانی که سطح مایع سیال پایین از پروانه باشد این نوع پمپ قادر به تخلیه هوا از خط مکش نیست. در این حالت گفته می شود که پمپ به هوا متصل است و خطر گرم یا داغ شدن بیش از حد وجود دارد: معمولا پمپ ها برای روانکاری و خنک کردن یاتاقان های پمپ به سیال در حال پمپ برای مثال آب وابسته اند.

اما در صورتی که ارتفاع مکش خیلی کم باشد ممکن است خلا اندکی که توسط پمپ آب گریز از مرکز تولید می کند برای ایجاد جریان کافی باشد.