عدم توجه به نکات ایمنی می تواند منجر به بروز خسارات جبران‌ناپذیری شود. پیش از هرچیزی، مراقب افراد پیرامون خود باشید.

توجه: هیچگاه در مناطقی که احتمال رد شدن کابل برق از زیر سطح زمین وجود دارد، اقدام به حفر چاله توسط مته چاله‌کن نکنید.

نکات:

1-     هیچگاه مته را بدون نصب صحیح شافت گشتاور روشن نکنید.

2-     هیچگاه مته را پیش از خاموش کردن از چاله خارج نکنید.

3-     مته را تنها در گاز کامل استفاده نمایید.

4-     مته خراب و شکسته را هیچگاه به کار نیاندازید.

5-     دست، پا و لباس خود را از قسمت‌های محرک دور نگه دارید.

6-     از قرار گیری قطعات ایمنی بر سر جای خود مطمئن شوید.

7-     حتما مطئن شوید که هیچ کسی نزدیک دستگاه نباشد.

8-     از عینک ایمنی استفاده کنید.

9-     میزان سوخت موتور و روغن را چک کنید.

 

جدول رفع عیب چاله کن

ایراد

دلیل

موتور روشن نمی‌شود.

1-     کلید ضامن بسته است.

2-     سوییچ Stop موتور بر روی OFF یا O است.

3-     شافت گشتاور بر روی انتهای موتور نصب نشده است.

4-     باک سوخت خالی تر از حد مجاز است.

5-     روغن موتور کم است.

6-     شمع سوخته است.

عدم موفقیت در نصب یا جداسازی مته

1-     گیر کردن جسم خارجی

2-     فنر و دکمه بالای مته پیچیده یا شکسته است.

3-     آداپتور خم شده است.

مته خیلی کند می چرخد و زمین را حفر نمی کند.

1-     فشار رو به پایین بر دیواره جانبی چاله بسیار زیاد است. مته را عقب بکشید و به مته اجازه دهید مته کمی با دور بالا بچرخد.

سیستم انتقال قدرت (گیربکس) داغ می کند.

1-     در سیستمهای انتقال قدرت، داغ شدن طبیعی است. اگر حس می کند گیربکس بیش از حد داغ شده است، با کارخانه یا نماینده فروش نزدیک به خود تماس بگیرید.

مته در حالت خلاصی موتور می چرخد.

1-     دستگاه را استفاده نکنید و سریعا با نماینده فروش نزدیک به خود تماس بگیرید.

هر مشکل احتمالی دیگر

با نماینده فروش نزدیک به خود تماس بگیرید.