نوع موتور: دوزمانه
حجم موتور: 45.5cc
توان موتور: 3hp
سوخت: مخلوط بنزین و روغن به نسبت 25 به 1
کاربراتور: تولید چین
نوع زنجیر: Oregon آمریکا
طول تیغه: 40cm
وزن 4.6kg