نوع موتور: دوزمانه
حجم موتور: 55.6cc
توان موتور: 3.6hp
سوخت: مخلوط بنزین و روغن به نسبت 25 به 1
کاربراتور: Walbro ژاپن
نوع زنجیر: Oregon آمریکا
طول تیغه: 50cm
وزن 6.2kg