مدل: SKN-NT5200
نوع موتور:         دو زمانه        
حجم موتور: 49.3cc
توان موتور: 2.7hp
کاربراتور: Walbro ژاپن
نوع زنجیر: Oregon
نوع و طول تیغه: 50cm
وزن:                       6.5kg