مدل: پمپ آب 3 اینچ SKN-WMQGZ80-30
موتور: WM170
قدرت موتور: 4kw
سوخت: بنزین
مکش: 5-7m
ارتفاع کارکرد: 30m
دبی: 60m3h