مدل:  SKN  EB-500-E
موتور: دوزمانه
حجم موتور: 51.7cc
توان موتور: 2.01hp
دبی متوسط هوای خروجی: 0.24m3/s
وزن:  8.3kg