موتور دوزمانه
حجم موتور 51.7cc
توان موتور 2.01hp
دبی متوسط هوای خروجی 0.24m3/s
وزن  8.3kg