مدل:  دروگر بافه بند پشت تراکتوری 
 وزن:  320 کیلوگرم
 ظرفیت عملی:  3.27ton/h
   
   
   
   
   
   

محصول کمپانی BCS ایتالیا

منبع قدرت دستگاه از شافت P.T.O تراکتور

قابلیت نصب در پشت تراکتور جهت برش و بسته بندی غلات

سهولت در نصب و جداسازی دستگاه از تراکتور

استحکام فوق العاده و کمترین نیاز به نگهداری و تعمیرات

دارای مکانیزم ایمنی لغزشی در هنگام برخورد با موانع

عملکرد بدون پارگی گره 

افت دانه کمتر از 0.01%

 

 

قابلیت کار در تپه ماهورهای با شیب تند 

 

شرح دستگاه: گندمچین بافه بند پشت تراکتوری دارای دو نوع پایه بلند و پایه کوتاه می باشد. بافه بند پایه بلند بیشتر در کشت های آبی و محل گره آن در ارتفاع 28 سانتی متری و بافه بند پایه کوتاه بیشتر در کشت های دیمی و محل گره آن ارتفاع 19 سانتی متری می باشد.