مدل: SKN-NT2500
نوع موتور: دوزمانه
حجم موتور: 25.4cc
توان موتور: 1.5hp
کاربراتور: Walbro ژاپن
نوع زنجیر: Oregon
طول تیغه:

25cm

وزن: 3.4kg