نوع موتور: دوزمانه
حجم موتور: 25.4cc
توان موتور: 1.5hp
سوخت: مخلوط بنزین و روغن به نسبت 25 به 1
کاربراتور: Walbro ژاپن
نوع زنجیر: Oregon آمریکا
طول تیغه: 25cm
وزن 3.4kg