مدل: NT2500
حجم موتور: 25.4cc
نوع موتور: هوا خنک دوزمانه
سرعت (rpm): 2800-9800
حجم باک سوخت:  230ml
سیستم احتراق: CDI
ظرفیت مخزن روغن: 160ml
طول تیغه:  25cm
گام زنجیر: 0.14cm
تیغه و زنجیر: Oregon آمریکا
کاربراتور: Walbro ژاپن
وزن:  3.4kg