مدل: SKN NT3200
نوع موتور:       دو زمانه
حجم موتور:      31.8cc
توان موتور: 2hp
کاربراتور: Walbro ژاپن
نوع زنجیر: Oregon
طول تیغه: 40cm
وزن: 5.3kg
میزان صدا:  
سرعت چرخش زنجیر:  
میزان ارتعاش:  
نوع و مقدارسوخت مصرفی: