نوع موتور: دوزمانه
حجم موتور: 31.8cc
توان موتور: 2hp
سوخت: مخلوط بنزین و روغن به نسبت 25 به 1
کاربراتور: Walbro ژاپن
نوع زنجیر: Oregon آمریکا
طول تیغه: 40cm
وزن 5.3kg