مدل: SKN NT7200
نوع موتور:

 دوزمانه

حجم موتور:

72CC

توان موتور: 4hp
کاربراتور: Walbro
نوع زنجیر: Oregon
نوع و طول تیغه: 60cm
وزن: 6.8Kg