هوادهSKN مدل AE500

موتور هوندا GX160

سیستم انتقال قدرت: چرخ گرد 

عرض کار: 500mm

عمق کار: 80mm

راندمان کاری: 2420m2/h

تعداد حفره در متر مربع: 76 عدد

تراکم حفره: 100*165mm

 

برای آگاهی بیشتر از عملیات صحیح تکمیل چمن این مطلب را مطالعه نمایید.