مدل: علف زن - یونجه زن پشت تراکتوری  Duplex
حداقل توان مورد نیاز 20hp
عرض کار 182cm
نوع تیغه دوچاقویی
عملکرد 800-1000m2/h
 سرعت کار 20km/h 
 دور مجاز محور تواندهی 540rpm 
 تعداد تیغه 24 عدد 
 تنظیم زاویه 90+ تا 55- درجه 
 سایر امکانات  جک و سیستم کنترل هیدرولیکی 

 شرح دستگاه: 

یکی از ویژگی های برجسته کاتربار DUPLEX، نحوه قرارگیری دندانه های آن است که به شدت احتمال درگیری علوفه را کاهش می دهد، و در صورت خرابی، به راحتی می تواند بدون خارج کردن تیغه های داخلی تعویض شود.