مدل: علف زن - یونجه زن پشت تراکتوری  Duplex
حداقل توان مورد نیاز: 20hp
عرض کار: 182cm
نوع تیغه: دوچاقویی
عملکرد: 800-1000m2/h
سرعت کار: 20km/h 
دور مجاز محور تواندهی: 540rpm 
تعداد تیغه: 24 عدد 
تنظیم زاویه: 90+ تا 55- درجه 
سایر امکانات: جک و سیستم کنترل هیدرولیکی 

 شرح دستگاه: 

یکی از ویژگی های برجسته کاتربار DUPLEX، نحوه قرارگیری دندانه های آن است که به شدت احتمال درگیری علوفه را کاهش می دهد، و در صورت خرابی، به راحتی می تواند بدون خارج کردن تیغه های داخلی تعویض شود.