نوع موتور: دیزلی
حجم موتور: 349cc
توان موتور: 6.8hp(3600rpm)
سیستم استارت: هندلی
حجم تانک سوخت: 4.3L
وزن: 33kg
سایر مشخصات:

تک سیلندر، چهارزمانه، هواخنک، شافت افقی، پاشش مستقیم