حداکثر توان تولیدی 2.2kW/50Hz
فاز: تک فاز
توان موتور: 5.5hp
نوع موتور:

تک سیلندر, 4زمانه، OHV, هواخنک 

سوخت: بنزین
سیم پیچ: مسی
حجم مخزن سوخت: 15L
سیستم استارت: هندلی
وزن: 43.8kg