مدل: GJD330
نوع موتور:            1E36-E -دوزمانه- هواخنک
حجم موتور: 25.4cc
توان موتور: 1.2hp
کاربراتور:  
نوع زنجیر: Oregon 91 VG
نوع و طول تیغه: 25cm
وزن:  
میزان صدا:  
سزعت چرخش زنجیر:  
سرعت چرخش اسپراکت:  
میزان ارتعاش:  
نوع و مقدار سوخت مصرفی:  

مناسب برای برداشت گردو، زیتون، هرس درختان، برش علوفه کناره جوی ها، شخم داخل ردیف و ....