مدل: STIGA-HT106c
منبع توان: الکتروموتور
توان: 600W
طول تیغه: 61cm
نوع تیغه: برش لیزری-دو طرفه
فاصله بین دندانه: 20mm
وزن خالص: 3.3kg
میزان صدا: 98dB