اره شاخه بر (high cutter) موتوری SKN

موتور:                  

1E34F-3E -دو زمانه

حجم موتور: 27.2cc

توان موتور:

0.95hp
تیغه و زنجیر: Oregon 91vg
طول تیغه: 25cm
تنظیم ارتفاع دسته:      تلسکوپی
طول دسته: 290cm
دسترسی: 425cm
وزن: 8.3kg


شرح دستگاه: موتور  2 زمانه این دستگاه با میزان پایین آلودگی خود، مطابق با کلیه استانداردهای EURO II می باشد. تیغه اره این دستگاه دارای طول 25 سانتی متر و 4 میلیمتر عرض برش می باشد.