مدل:

 QJB 260

نوع موتور:

دو زمانه

حجم موتور: 27.2cc

توان موتور:

0.95hp

کاربراتور:

 
نوع زنجیر: Oregon
نوع و طول تیغه: 25cm
وزن: 8.3kg
طول دسته: 290cm
دسترسی: 425cm