عرض خط کشی 38 الی 100 میلیمتر

ظرفیت مخزن 25لیتر

نوع خط کشی: Spray

مناسب برای انواع سطوح

برقی و شارژی

قابلیت 5ساعت کار با هر شارژ