منبع توان: الکتروموتور 1400W
سیستم برش: دارای سبد، تخلیه از عقب
جنس شاسی: پلی پروپیلن
عرض کار: 34cm
تنظیم ارتفاع: مرکزی
ارتفاع برش: 25-75cm (6حالته)
نوع سبد: پلاستیکی، دارای دریچه نمایش
حجم سبد: 35L
دسته: مستقیم با سوییچ ایمنی
چرخ: mm140*170
وزن خالص: 11kg