منبع توان: الکتروموتور 1800W
سیستم برش: جمع کننده، تخلیه عقب
شاسی: پلی پروپلین
عرض کار: 42cm
تنظیم ارتفاع: مرکزی
حالت برش: 6 حالت، mm25-75
جمع کننده: پلاستیکی دارای دریچه
ظرفیت مخزن: 50L
دسته: مسطح با سوئیچ ایمنی و قفل
چرخ:  mm150*250
وزن: 13kg