موتور AS دوزمانه
حجم موتور 165cc
توان موتور (4500rpm) 6hp 
سرعت 2.2-4km/h
تنظیم ارتفاع محوری (4 مرحله ای)
ارتفاع برش 55-130mm
حداکثر راندمان  2500m2/h
وزن 78kg

شرح دستگاه: موتورهای AS دو زمانه با طراحی فوق العاده خود، کارکرد ایمنی را در سطوح شیبدار فراهم می سازد.