مدل: AS 28/2T
موتور AS دوزمانه
توان و حجم موتور: 165cc-6hp
شاسی:  
عرض کار:  
جنس و حجم سبد:  
سایز چرخ:  
نوع تنظیم و ارتفاع برش: محوری(4مرحله ای)-130mm- 55  
نوع تیغه:  
وزن 78kg
سیستم تخلیه: