منبع توان: الکتروموتور 1400W
جنس شاسی: پلی پروپیلن
عرض کار: 38cm
تنظیم ارتفاع: محوری
ارتفاع برش: 3 حالته (65-25)
نوع سبد:

پلاستیکی

حجم سبد: 40L
دسته: صاف سوییچ تکی
چرخ: 61 اینچ
وزن خالص: 8/7kg