توان الکتروموتور 1600W
شاسی  فولادی
عرض کار 41cm
سیستم حرکت هلی
جنس سبد پارچه ای
حجم سبد 55Lit
چرخ 180*180mm
تنظیم ارتفاع برش 5مرحله ای (27-80mm)
وزن  25.5kg

 

برای انتخاب چمن زن مناسب خود به این بخش مراجعه نمایید.