موتور Honda GCV160 Autochoke
شاسی  فولادی
عرض کار 51cm
سیستم محرک گیربکسی
سبد پارچه ای 
حجم سبد 55Lt
چرخ (mm) 280*200
تنظیم ارتفاع مرکزی- 5 مرحله ای
ارتفاع برش 27-90mm
دسته ارگونومیک- قابل تنظیم 
وزن 37.7kg