موتور B&S 625 Series
شاسی  فولادی
عرض کار 51cm
سیستم محرک هلی
سبد پارچه ای 
حجم سبد 55Lt
چرخ (mm) 200*200
تنظیم ارتفاع مرکزی- 5 مرحله ای
ارتفاع برش 25-75mm
دسته ارگونومیک- قابل تنظیم 
وزن 35kg