مدل: GOLF 545
موتور: B&S 8.75
توان و حجم موتور: 190cc
شاسی: فولادی
عرض کار: 45cm
جنس و حجم سبد: پلاستیکی و 70Lit
نوع و تنظیم ارتفاع برش:  5 حالته(75-25mm)
نوع تیغه:  تک تیغه
وزن: 30kg