موتور Honda GCV160 -OHC
شاسی  آلومینیوم
عرض کار 51cm
سیستم محرک گیربکسی
سبد پلاستیکی
حجم سبد 70Lt
چرخ (mm) 210*210
تنظیم ارتفاع مرکزی- 7 مرحله ای
ارتفاع برش 30-80mm
دسته ارگونومیک- قابل تنظیم 
وزن 41.6kg