مدل: SOD CUTTER-SC349
موتور: بنزینی HONDA GX270
حجم موتور: 270cc
توان موتور: 8.4hp
سیستم انتقال قدرت: تسمه ای
تنظیم و عمق کار: m2/h 1155
عرض کار: 350mm
راندمان کاری: 1155m2/h تا 744
شاسی: استیل
ابعاد: 920*800*1650 میلی متر مربع