مدل: VORTEX CJ19
موتور Honda GXV160
حجم موتور:  163cc
شاسی آلومینیومی
عرض کار:  48cm
جنس و حجم سبد: پلاستیکی-70Lit
نوع تنظیم ارتفاع برش: مرکزی
نوع تیغه:  دیسکی
وزن 37kg