موتور Honda GXV160
شاسی آلومینیوم
سبد پارچه ای
حجم سبد 60L
بلبرینگ چرخ صنعتی
تنظیم ارتفاع مرکزی
وزن 37kg