مدل: SKN7000
منبع توان: باطری خشک قابل شارژ
مشخصات باطری: 6V/10A
حجم مخزن: 12Lit
عرض پاشش: 5.5-5m
ارتفاع پاشش: 70-140cm
مصرف محلول: برحسب نوع نازلLit/h(40-50)
مدت کار با هربار شارژ: 4-5h
راندمان کاری: 1ha/h
وزن خالص: 10kg