مدل: SKN7000
عرض کار: 5-6 متر 
منبع توان: باطری خشک قابل شارژ، 6V، 10-15A
ارتفاع پاشش: 25-200 سانتی متر 
مدت کار با هربار شارژ 8 ساعت
مخزن محلول:  پلی اتیلن
حجم مخزن: 12 لیتر
مصرف محلول: بر حسب نوع نازل 50-40 لیتر در هکتار
وزن خالص با باطری 10kg
راندمان کاری: 5ha/day