عرض کار: 30cm

 وزن: 7/2kg

ظرفیت مخزن: 940سانتی متر مکعب

سرعت پخش: 940 گرم بر مترمکعب

مناسب برای حل مشکلات بذرپاش و ترمیم چمن