پرچ کن حرفه ای زنجیر Tecomec

 قابلیت استفاده برای زنجیرهای 3.4 و 1.4 اینچ