محصول کمپانی Eurosystem ایتالیا

موتور بنزینی هوندا GX160

توان: 5.5hp

عرض کار: 75cm

انتقال قدرت گیربکسی

مناسب خاک ورزی ثانویه در مناطق خشک و کم آب