موتور:            KM178F/E
توان موتور: 5.5hp                      

سوخت:

دیزلی
سیستم انتقال قدرت:     گیربکسی
تعداد دنده: 2 دنده جلو،1 دنده عقب          
سیستم استارت: هندلی/ استارتی
عرض کار: 75-110cm
عمق کار: 8-32cm
سایر امکانات: قابلیت نصب گاو آهن، نهرکن

 

مناسب خاکورزی ثانویه در مناطق خشک و کم آب

جدول رفع عیب تیلر کولتیواتور

مقایسه دستگاه های خاک ورز دوار