مدل:  KE/KDT610K
موتور: 5.5hp                      

سوخت:

دیزلی
انتقال قدرت:     گیربکسی
عرض کار: 75-110cm
عمق کار: 8-32cm
تعداد دنده: 2 دنده جلو،1 دنده عقب          
وزن:  
سیستم استارت: هندلی/ استارتی

 

مناسب خاکورزی ثانویه در مناطق خشک و کم آب

جدول رفع عیب تیلر کولتیواتور

مقایسه دستگاه های خاک ورز دوار