مدل:   KDT 910KE
 موتور:   9HP
سوخت:   
انتقال قدرت:    اتصال مستقیم موتور به گیربکس
عرض کار:   130-85 سانتی متر
عمق کار:   30-15 سانتی متر
تعداد دنده: گیربکس سه حالته 2دنده جلو 1دنده عقب
وزن:  
سیستم استارت:  

مناسب خاکورزی ثانویه در مناطق خشک و کم آب