مدل موتور: KM178
توان: 7 اسب بخار
سوخت:  دیزل
سیستم استارت: هندلی
عرض کار: 110-80cm
عمق کار: 30-15cm
انتقال قدرت: گیربکسی
حجم موتور:  296ml
چرخ: 10*400
تعداد دنده: 3دنده جلو و 1 دنده عقب