موتور: WM186FB
توان موتور: 8.5-9hp
سوخت: دیزلی
سیستم انتقال قدرت: گیربکسی
تعداد دنده: 2 دنده جلو، 1دنده عقب    
تعداد تیغه: 32
سیستم استارت: الکتریکی
عرض کار: 80-130cm
عمق کار: 15-30cm
سایر امکانات: قابلیت نصب گاو آهن، نهرکن، پمپ آب و سمپاش   

 

مناسب برای شخم باغات و زیر خاک کردن علوفه 

مناسب خاکورزی ثانویه در مناطق خشک و کم آب