مدل: WM 1000N
توان موتور: WM 168FB-2 بنزینی- (6hp)
سوخت:  
انتقال قدرت:  
عرض کار: 70-105
عمق کار: 15-30
تعداد دنده: 2 دنده جلو، 1 دنده عقب
وزن: 100kg
سیستم استارت: