مدل: WM 1000N
موتور: WM 168FB-2 بنزینی
توان: 6hp
تعداد دنده: 2 دنده جلو، 1 دنده عقب
سرعت کار (m/s): 0.13-0.22
عرض کار (cm): 70-105
عمق کار (cm): 15-30
مصرف روغن (kg/hm): <30
سیستم محرک:  گیربکسی
ابعاد: 1400x1000x980
وزن خالص:  100kg