مدل: WM 1000NA
موتور: WM 170FB دیزلی
سوخت:  
انتقال قدرت:  
عرض کار: 70-105
عمق کار: 15-30
تعداد دنده: 2 دنده جلو، 1 دنده عقب
وزن: 81kg
سیستم استارت: هندلی