مدل: WM 1000NA
موتور: WM 170FB دیزلی
حجم موتور: 211cc
تعداد دنده: 2 دنده جلو، 1 دنده عقب
عرض کار (cm): 70-105
عمق کار (cm): 15-30
دور موتور: 3600
سیستم استارت: هندلی
سیستم محرک:  گیربکسی
ابعاد: 8700x455x720
وزن خالص:  81kg