موتور دیزل 170FD

توان: 3600rpm/5hp

انتقال قدرت: گیربکس سه حالته (2 دنده جلو، 1 دنده عقب)

انتقال قدرت تسمه ای موتور به گیربکس

عرض کار: 105cm

عمق کار: 30-15 سانتی متر 

گرداننده (روتور) 32 تیغه

دارای گلگیر برای جلوگیری از پاشش گل و پرتاب خاک و کلوخه

عملکرد مزرعه ای 0.279ha/h در شرایط واقعی مزرعه 

قابلیت جابجایی عمودی فرمان به اندازه نامحدود متناسب با قد راننده 

مناسب خاکورزی ثانویه در مناطق خشک و کم آب

 

 

جدول رفع عیب تیلر کولتیواتور

مقایسه دستگاه های خاک ورز دوار