مدل:     BCS-FERRARI340
منبع توان:     موتور بنزینی یا دیزل
موتور:   بنزینی: FD170, HONDA GX270, HONDA GX200
    دیزل: ANTOR 6LD400, KD350, KM178
توان:     7-9HP
عرض کار: رتیواتور:   66-80cm
  دروگر:   100-115cm
عمق کار:     15-30cm
ترانسمیشن:     روغنی و خشک
دیفرانسیل و ترمز:     دارد
قابلیت دور درجا:     دارد
تعداد دنده:     7 (4 دنده جلو و 3 دنده عقب)
کلاچ:     مخروطی، خشک
محور تواندهی        (P.T.O)     مستقل،990rpm
دسته و فرمان:     چرخش جانبی و عمودی
چرخ:     12*500 و 8*400
ماکسیمم عملکرد: شخم:   1000m2/h
  درو:   1600m2/h
وزن:     160kg