مدل:   BCS 740
منبع توان:   موتور بنزینی یا دیزل
موتور:  بنزینی: FD170,HONDA GX270, HONDA GX200
   دیزل: ANTOR 6LD400,KD350,KM178
توان:   7-9HP
عرض کار: رتیواتور: 66-80cm
  دروگر: 66-80cm
عمق کار:   15-30cm
ترانسمیشن:   روغنی و خشک
دیفرانسیل و ترمز:   دارد
قابلیت دور درجا:   دارد
تعداد دنده:   7 دنده(4 دنده جلو و 3 دنده عقب)
کلاچ:   مخروطی، خشک

محور تواندهی

(P.T.O)

  مستقل، 990rmp
دسته و فرمان:   چرخش جانبی و عمودی
چرخ:   12*500 و 8*400
ماکسیمم عملکرد: شخم: 1000m2/h
  درو: 1600m2/h
وزن   160kg