مدل: چمن زن تراکتوری PTX 190 HD
موتور:  ST 600 Twin 
حجم موتور:  586cc
تعداد سیلندر: 2
دور موتور: 2600rpm
سوخت: بنزین
حجم باک سوخت:  7Lit
سیستم تخلیه:  عقب دستگاه
عرض کار: 122cm
ارتفاع برش: 7 حالته(90-mm30)
تعداد تیغه:  2 تیغه
سیستم درگیری تیغه:  الکترومغناطیس
سیستم انتقال قدرت:  هیدرواستاتیک
حجم سبد: 300L
سایز چرخ:  18*15
وزن: 236kg