مدل:     BCS615
منبع توان:     موتور بنزینی یا دیزل
موتور:   بنزینی: FD170,HONDA GX270, HONDA GX200
    دیزل: ANTOR 6LD400, KD350, KM178
توان:     7-9HP
عرض کار: رتیواتور:   66-80cm
  دروگر:   100-115cm
عمق کار:     15-30cm
ترانسمیشن:     روغنی و خشک
تعداد دنده:     4(2دنده جلو و 2 دنده عقب)
کلاچ:     مخروطی و خشک
محورتواندهی(P.T.O)     مستقل، 990rpm
دسته و فرمان:     چرخش جانبی و عمودی
چرخ:     8*400
ماکسیمم عملکرد: شخم:   800m2/h
  درو:   2000m2/h
وزن:     93kgشرح دستگاه: موتور گازوییلی BCS615 LMAX باعث شده است تا این دستگاه بتواند در مقایسه با وزن 93 کیلوگرمی آن امکان استفاده از ادوات متنوع خاک ورزی را فراهم کند.