مدل:     BCS 728
منبع توان:     موتور بنزینی و دیزل
موتور:   بنزینی: FD170,HONDA GX 270, HONDA GX200
    دیزل: ANTOR 6LD400, KD350, KM178
توان:     7-9HP
عرض کار: رتیواتور:   66-80cm
  دروگر:   100-115cm
عمق کار:     15-30cm
ترانسمیشن:     روغنی و خشک
تعداد دنده:     6 دنده(3 دنده جلو و 3 دنده عقب)
کلاچ:     مخروطی و خشک
محور تواندهی (P.T.O)     مستقل، 990rmp
دسته و فرمان:     چرخش جانبی و عمودی
چرخ:     8*400
ماکسیمم عملکرد: شخم:   800m2/h
  درو:   1400m2/h
وزن:     129kg

شرح دستگاه: دسته قابل تنظیم و قابل چرخش BCS728، دستگاه را قادر می سازد تا در هر دو جهت جلویی و عقبی به راحتی کار کند.