مدل:  BCS-Ferrari 340

موتور:

 انتخابی(بنزینی و دیزل)
 توان:  انتخابی(5/5-9hp)
 عرض کار روتیواتور:  
 عرض کار دروگر:  
 عمق کار:  
 تعداد دنده:  گیربکس 8 حالته (4 دنده جلو و 3 دنده عقب)
چرخ: 8*400  100*400  100*500
وزن:  
قابلیت و امکانات: مجهز به ترمز و قفل دیفرانسیل -

دسته: قابل تنظیم و با چرخش 180 درجه، نصب شده بر روی لرزش گیر