مدل:     BCS-FERRARI 515
منبع توان:     موتور بنزینی و دیزلی
موتور:   بنزینی: FD170, HONDA GX270, HONDA GX200
    دیزل: ANTOR 6LD400, KD350, KM178
توان:     7-9hp
عرض کار: رتیواتور:   66-80cm
  دروگر:   100-115cm
عمق کار:     15-30cm
ترانسمیشن:     روغنی و خشک
تعداد دنده:     4(2 دنده جلو و 2 دنده عقب)
کلاچ:     مخروطی، خشک
محور تواندهی(P.T.O)     مستقل، 990rpm
دسته و فرمان:     چرخش جانبی و عمودی
چرخ:     8*400
ماکسیمم عملکرد: شخم:   800m2/h
  درو:   2000m2/h
وزن:     93kg

 

شرح دستگاه: BCS-Ferrari 515 از جمله ماشین آلات کشاورزی است که امکان استفاده از ادوات متنوع خاک ورزی را فراهم می کند.