مدل:   BCS728
منبع توان:   موتور بنزینی یا دیزلی
موتور: بنزینی: FD170, HONDA GX270, HONDA GX200
  دیزل: ANTOR 6LD400, KD350, KM178
توان:   7-9HP
عرض کار  رتیواتور: 66-80cm
   دروگر: 100-115cm
عمق کار:   15-30cm
ترانسمیشن:   روغنی و خشک
تعداد دنده:   6دنده(3 دنده جلو، 3 دنده عقب)
کلاچ:   مخروطی، خشک

محور تواندهی 

(P.T.O):

  مستقل، 990rmp
دسته و فرمان:   چرخش جانبی و عمودی
چرخ:   8*400
ماکسیمم عملکرد:  شخم: 800m2/h
   درو: 1400m2/h
وزن:   129kg