مدل: STIGA-SVP 40B
توان: 5.5hp
حجم موتور: 182cc
سوخت: بنزین
حجم مخزن سوخت: 3L
محرک: خودکششی
طرزکار:  3 فنر+ 32 تیغه گریز از مرکز
عرض کار: 40cm
تنظیم ارتفاع: مرکزی، 5 حالته (0-15mm)
حجم سبد:  50L
وزن خالص: 44kg