برنده عمودی 32 تیغه ساخت سوئد با موتور بنزینی مناسب برای احیا و تنک کردن ریشه های چمن فضای سبز 

سوخت: بنزین
حجم موتور: 182cc
توان: 5.5hp
حجم مخزن سوخت: 3L
حجم مخزن روغن: 0.6L
محرک: خودکششی
طرزکار:  3 فنر+ 32 تیغه گریز از مرکز
عرض کار: 40cm
تنظیم ارتفاع: مرکزی، 5 حالته (0-15mm)
نوع سبد:  توری، 50L
وزن خالص: 44kg
چرخ: 180mm